Het Blavierke, Zepperen (Sint-Truiden)

Eerste leerjaar

 • Wie zijn jullie?

  Het eerste leerjaar van Het Blavierke in Zepperen.

 • Wat hebben jullie gedaan?

  Wij zijn zorgleerkrachten kleuter en lager onderwijs. Eén van onze prioriteiten op school is dat wij ieder schooljaar meerdere keren klasdoorbrekend aan sociale vaardigheden werken. We gebruiken hiervoor ‘Toeka’ als leidraad. Aangezien in deze periode ‘Anders dan gewoon’ het thema was, hebben we dit gekoppeld aan pleegzorg. We hebben hiervoor het 1ste en 2de leerjaar laten samenwerken (vandaar 67 leerlingen).

  We zijn gestart met het tonen en vertellen over onze gouden enveloppe. We vertelden wat pleegzorg precies is en of de kinderen ook andere gezinsvormen kenden.
  Nadien gingen de kinderen in groepjes op zoek naar verschillende gezinsvormen met behulp van figuren( mama’s, papa’s en kinderen).
  Nadat de kinderen tot verschillende mogelijkheden gekomen waren, bespraken we ze even. Toen waren de kinderen klaar voor de volgende stap. We hadden namelijk 6 soorten gezinsvormen gemaakt op een groot blad waaronder pleegzorg eentje was. De opdracht was nu dat de kinderen op een post-it noteerden of tekenden wat ze precies leuk zouden vinden aan een bepaalde gezinsvorm. Tot slot plakten ze hun post-it bij de gezinsvorm dat hen wel eens leuk leek.
  Als afsluiter bespraken we samen wat de voordelen waren aan de verschillende gezinsvormen. Bij pleegzorg kwamen volgende uitspraken naar boven: ‘Je leert nieuwe mensen kennen’, ‘Je hebt nog mensen die voor je zorgen als dat niet lukt voor mama en/of papa’, ‘Als jongen met pleegpapa’s ben je fijn met mannen onder elkaar en kan je vaker voetballen’,…